Sunne kommun överklagar Förvaltningsrättens beslut

2016-09-30

Sunne kommun överklagar nu Förvaltningsrättens beslut om inhibition av beslutet att byta ordförande i kommunfullmäktige.

– Vi kommer att överklaga till högsta instans eftersom vi tror att det på sikt behövs en lagändring i ett sådant här fall som lagen troligen inte ställts inför tidigare. Vi behöver en lagstiftning som är anpassad efter den politiska verkligheten, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Det blir allt vanligare i kommunerna att det ledande partiet saknar majoritet eller att det blir förändringar under mandatperioden.
Sunne kommun anser att kommunfullmäktiges ordförande bör representera de styrande partierna, eftersom ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. 

Bakgrunden till ovanstående är att det lokala partiet Hela Sunne inte frivilligt ville släppa ordförandeposten i kommunfullmäktige med hänvisning till lagen och att de därför har överklagat kommunfullmäktiges beslut att byta ut ordföranden.

Överklagandet lämnades in till Förvaltningsrätten som inhiberade beslutet. Hela Sunnes ordförande sitter kvar tills ärendet är helt utrett.

I fullmäktige stöttade Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna kommunstyrelsens förslag om att uppdraget som ordförande i fullmäktige skulle återkallas på grund av ändrade politiska förutsättningar. De var samtidigt fullt medvetna om lagens mening.

Gunilla Ingemyr (C),Tobias Eriksson (S), Fredrik Andersson (M), Ola Persson (C) och Henrik Frykberger (M) har på olika sätt uttryckt att det inte längre finns demokratisk grund eller stöd för en ordförande från Hela Sunne att sitta kvar och att Anders Broman därför borde säga upp sin plats frivilligt.
De vädjade under augustisammanträdet till Hela Sunne att släppa ordförandeposten, eftersom samtliga anser att det bör vara en representant från det styrande blocket, det vill säga någon från C, M och L, som ska inneha den posten.

– Jag vill betona att vi vet om juridiken. Vi yrkar ändå bifall för kommunstyrelsens förslag som en politisk och moralisk markering, säger Henrik Frykberger (M).

Fullmäktige valde en ny ordförande i Karl-Johan Adolfsson (C). Eftersom Förvaltningsrätten inhiberat beslutet sitter Anders Broman (HS) alltså kvar tills vidare.

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelsens ordförande, allmänna utskottets ordförande, krisledningsnämndens ordförande, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne