Studera till förskollärare på distans

2017-10-09

Nu finns möjlighet att studera till förskollärare på hemmaplan. Undervisningen sker på distans mot Karlstad universitet med start hösten 2017. Anmäl dig senast 16 oktober.

Förskollärare, distansutbildning

Du kan bo kvar på din hemort och ändå skaffa dig en högskoleutbildning genom distansstudier.

Högskoleutbildningen omfattar 210 högskolepoäng på helfart. 
Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Anmäl dig senast den 16 oktober 2017 på www.antagning.se , anmälningskod KAU-69498.

Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. 
Läs mer om utbildningen på Karlstad Universitets webb

Kontakt

Åke Svensson
Utbildningsledare
E-post: ake.svensson@sunne.se
Tel: 0565-17935, 073-069 78 75
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 (Södra entrén)
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne

Länkar