Reparation av vattenledning

2016-09-15

I dag repareras en vattenledning på Strandbrinken, Brobyäng.

Det är ett mindre område som berörs av störningarna och berörda fastighetsägare har informerats. Reparationen beräknas vara klar senast i eftermiddag.