Statsbidrag till aktiviteter för asylsökande i Sunne

2017-07-20 Några av Sunnes cirka 220 asylsökande som aktiverat sig med matlagning och bakning inför nationaldagsfirandet i Sunne. Nu blir det tillfällen till fler aktiviteter med olika teman.

Svenska kyrkan får 379 600 kronor i statsbidrag för att arrangera aktiviteter för vuxna asylsökande i Sunne. Aktiviteterna görs ihop med kommunens projekt Connecting People, Röda Korset, Missionskyrkan, FN-föreningen, Studiefrämjandet och Folktandvården.

Aktiviteterna ska främja kunskaper i svenska språket, svenska samhället, arbetsmarknaden och hälsa.

– En dag i veckan ska vi arrangera aktiviteter för de cirka 220 vuxna asylsökande som finns i Sunne. Aktiviteterna ska handla om arbetsmarknaden, om företagande, om att lära sig skriva CV och att diskutera värdegrund och jämställdhet. Vi ska också prata hälsa, pröva sporter och vara ute i naturen, säger Marielle Magnusson, projektkoordinator på näringslivsenheten i Sunne kommun.

Länsstyrelsen beviljar statsbidrag till organisationer som vill motverka passivisering under asyltiden och som underlättar kontakterna med den svenska arbetsmarknaden.

– Aktiviteterna görs genom Connecting People och vi planerar arbetet tillsammans med de andra organisationerna i Sunne. Det är roligt och väldigt bra när så många är med och samverkar. Det skapar viktiga kontaktytor för de asylsökande.

Kontakt

Marielle Magnusson
Projektkoordinator Connecting people, Företagscoach
E-post: marielle.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-155 08, 072-207 90 92
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Nour Aghy
Projektledare Connecting people
E-post: nour.aghy@sunne.se
Tel: 0565-155 07, 072-206 91 92
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36.Näringslivsenheten, 686 80 Sunne