Slamtömning

2016-10-14

Nästa vecka börjar slamtömningen på västra sidan av Sunne kommun. Entreprenören Slam och brunnsrensning börjar i Gettjärn vecka 42 och fortsätter mot Sunne. Därefter jobbar de från Ulfsby och norr ut mot Bjälverud.

Behöver du komma i kontakt med Slam och Brunnsrensing AB ringer du 0565-310 01

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.a.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22, 070-106 25 10
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Teknisk service