Samlad fastighetsförvaltning i Sunne kommun

2017-07-12

Sunne Bostads AB, som ägs till 100 % av Sunne kommun, är under ombildning. Kommunens fastighetsenhet samordnas med bolaget för att få en bättre organisation för fastighetsförvaltningen som förutom bostäder, även förvaltar kommunala verksamhetslokaler.

Från och med den 28 juni 2017 delar Sunne Bostads AB kontor med kommunens fastighetsenhet i nya lokaler på Brårudsallén 8, i Bråruds industriområde.
När organisationsförändringen är helt genomförd arbetar 20 – 25 anställda i Sunne Bostads AB med uthyrning, förvaltning, och projektledning för ny- och ombyggnationer.

Beslutet om omorganisationen togs av kommunfullmäktige den 6 mars 2017 och genomförs successivt för att ta ett samlat grepp om kommunens och bolagets fastighetsförvaltning.
Organisationsförändringen ska vara genomförd senast den 1 januari 2018.

- Det har varit en lång process som nu går mot sitt slut, säger Jörn Okan, Vd för Sunne Bostads AB.
Vi har tidigare varit två organisationer som var för sig har hanterat ungefär samma arbetsuppgifter. När vi nu har koncentrerat kunskapen och arbete kring fastighetsfrågor till en organisation har vi bättre förutsättningar att möta framtidens krav på förvaltningen.
Bland annat arbetar vi med en stor uppgradering av bolagets verksamhetssystem som skall vara klar under hösten och som skall leda till betydliga effektivitetsvinster.

I och med sammanslagningen förvaltar bolaget ungefär 150 000 kvm yta fördelat på ett 80-tal fastigheter. Av den totala ytan är ungefär 50 000 kvm bostäder och resterande 100 000 kvm är verksamhetslokaler som till exempel förskolor och skolor, äldreboende, bibliotek m.m.

För närvarande finns en bostadskö med cirka 300 registrerade intressenter. För att stå kvar på kölistan ska man själv uppdatera sin ansökan en gång om året.

- Det märks på bostadskön att vi blir fler i kommunen, säger Jörn Okan, efterfrågan på bostäder är stor och det kan bli en lång väntan. Samtidigt har vi en förhållandevis stor grupp privata fastighetsbolag som delar på marknaden för hyresbostäder, i och utanför tätorten.

I samband med omorganisationen har Sunne Bostads AB tagit fram en ny webbplats som uppgraderas fortlöpande: www.sunne.se/sunnebostad 
På webbplatsen kan du (som tidigare) göra din felanmälan och anmäla ditt intresse för bostad hos Sunne Bostads AB.

(Den nuvarande hemsidan, www.sunnebostad.se, fungerar men kommer att ställas av i augusti).

Kontakt

Till webbplatsen för Sunne Bostads AB

Telefon: 0565-160 00
Besöksadress: Brårudsallén 8
e-post: info@sunnebostad.se

Felanmälan:
0565-47453
Vardagar 9.30 - 11.30

Övrig tid jourtelefon Q-security: 070-516 75 00