Planer på ny utbildning i träbyggnad i Sunne

2017-03-27

Brobygrafiskas Yrkeshögskoleutbildning planerar att ansöka om två utbildningar inom industriell träbyggnad i Sunne.

Enheten för näringsliv och tillväxt och Brobygrafiska bjuder in till företagarfrukost för byggbranschen i Sunne. Det finns planer på att starta en ny utbildning i industriell träbyggnad. Utbildningarna projekteras tillsammans med Träbyggnadskansliet som tillhör Skogsindustrierna.
I Sunne är byggbranschen den näst största branschen och kommunen vill skapa förutsättningar för den att växa och utvecklas genom att bidra med kompetensförsörjning.

För att en utbildning ska kunna utformas och genomföras krävs ett starkt stöd från branschen.
11 maj kl 07.30 - 09.00 är representanter för byggbranschen i Sunne välkomna på företagarfrukost till Ideum, Svetsarevägen 3.
Anmäl senast 9 maj till ideum@sunne.se

 

 

Kontakt

Per Branzén
Utbildningsledare YH
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80, 070-591 63 80
Besök: Svetsarevägen 3
Adress: 34. Broby Grafiska, 686 80 Sunne

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne