Ombytta roller i Sunnepolitiken

2016-08-30

Sunne kommunfullmäktige beslutade på måndagskvällen att byta personer på samtliga presidieposter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden. Ledamöterna var eniga, förutom när det gäller ordförandeposten i kommunfullmäktige.

Gunilla Ingemyr (C) valdes till kommunstyrelsens ordförande på måndagens fullmäktige. Hon är historisk eftersom hon är första kvinna på den posten.

Hela Sunne vill inte släppa ordförandeposten i kommunfullmäktige. Björn Gillberg, Hela Sunne, framhåller lagen och menar att Anders Broman är ordförande i fullmäktige tills beslutet vinner laga kraft. Och att Hela Sunne innan dess tänker överklaga beslutet.

– Förordnandet ska inte och kan inte upphävas! Det strider mot lag och rätt. Vi kommer att överklaga beslutet till Förvaltningsdomstolen för att få det inhiberat, säger Björn Gillberg.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna stöttade kommunstyrelsens förslag om att uppdraget som ordförande i fullmäktige skulle återkallas på grund av ändrade politiska förutsättningar. De var samtidigt fullt medvetna om vad lagen säger.

Tobias Eriksson (S), Fredrik Andersson (M), Ola Persson (C) och Henrik Frykberger (M) ställde sig i talarstolen och uttryckte på olika sätt att det inte längre finns demokratisk grund eller stöd för en ordförande från Hela Sunne att sitta kvar och att Anders Broman därför borde säga upp sin plats frivilligt.

De vädjade till och uppmanade Hela Sunne att släppa ordförandeposten, eftersom samtliga anser att det bör vara en representant från det styrande blocket, det vill säga någon från C, M och L, som ska inneha den posten.

– Jag vill betona att vi vet om juridiken. Vi yrkar ändå bifall för kommunstyrelsens förslag som en politisk och moralisk markering i det jag anser vara fel, säger Henrik Frykberger (M).

Efter votering beslutade fullmäktige med siffrorna 31–8 att återkalla Anders Broman (HS) från ordförandeposten på grund av ändrade politiska förutsättningar. Karl-Johan Adolfsson (C) valdes som ny ordförande.

Hela Sunne reserverade sig mot beslutet tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet.

Förslagen från valberedningen följdes helt och hållet. Gunilla Ingemyr (C) blir ny ordförande i kommunstyrelsen och byter roll med Tobias Eriksson (S) som i hennes ställe blir 2:e vice ordförande och oppositionsråd.

– Mitt mål är att vi ska ha ett gott och respektfull samarbete oss politiker emellan. Det är enda sättet att få arbetet att fungera. Tobias och jag har varit överens om det mesta under de gångna två åren och jag är säker på att vi kan fortsätta i samma anda. Vi vill fokusera på utveckling och det innebär också förändring, säger Gunilla Ingemyr, som uttryckte stor ödmjukhet inför sitt nya uppdrag.

Tobias Eriksson tackade för sin tid som kommunstyrelsens ordförande och riktade ett särskilt tack till kommunens tjänstemän som tagit ett stort ansvar för Sunnes bästa.

Några övriga val: till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen valdes Henrik Frykberger(M). Till 1:e vice ordförande i fullmäktige valdes Fredrik Andersson (M), till 2:e vice ordförande valdes Gustav Nilsson (S). Marianne Åhman (L) valdes som ny ordförande i miljö- och bygglovsnämnden.