Ny politisk konstellation i Sunne

2016-08-18

Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna bildar minoritetsstyre i Sunne. Det är resultatet av valberedningens möte där man inte lyckades komma överens om att alla frivilligt skulle lämna sina platser. 29 augusti tas beslut i fullmäktige.

Under sommaren har partierna diskuterat olika framtidslösningar. Förra veckan hade valberedningen ett möte som ajournerades. Det fanns fortfarande frågor att ta tillbaka till partierna för diskussion.

- Efter förra mötet med valberedningen tyckte triaden Hela Sunne, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att det var omständligt att alla skulle avsäga sig sina poster. De ansåg då att det räckte om presidiet och ordförandeposterna lämnades. Till det här mötet hade de ändrat sig och tyckte att bara S borde kliva av. S, C, M och L var överens om att det bästa vore att alla lämnade platserna frivilligt, men det ville inte triaden HS, V och Mp, säger kommunstyrelsens ordförande, Tobias Eriksson.

Socialdemokraterna önskade samverkan med Centerpartiet för att skapa politisk stabilitet i Sunne. Det tackade C nej till. Nu bildar istället C, M och L det största blocket med 17 mandat och får därmed tillsätta ordförande- och 1:e vice ordförandeposterna. S hamnar i opposition och nuvarande ordförande i kommunstyrelsen, Tobias Eriksson (S), är beredd att gå in som 2:e vice ordförande.

Tillsättningen av nya namn på posterna blir nu en större process eftersom valberedningen inte kunde enas. Valberedningen föreslår därför att kommunstyrelsen ska förbereda för ett återkallande av alla nämnder. Ett extra kommunstyrelsesammanträde sätts in den 23 augusti. Ärendet ska sedan till fullmäktige.

Till Kf-presidiet anser valberedningen att det nya minoritetsstyret även bör välja ordförande och 1:e vice ordförande. S väljer då 2:e vice ordförande.

HS, V och Mp reserverade sig både mot återkallandet av kommunstyrelsen och valet till kf-presidiet med hänvisning till juridiken.

- För oss i S, C, M och L är den politiska hedern viktig. Där har vi en samsyn. Vi kommer tillsammans att lämna in en protokollsanteckning om hur den här processen har sett ut. Det är inte lätt att samverka med parter som ändrar sig hela tiden.

24 augusti har valberedningen nytt möte då namn på ledamöterna för nya posterna presenteras. De lämnas som förslag till fullmäktige.

C, M och L har enats om att nominera Gunilla Ingemyr (C) som ordförande i kommunstyrelsen. Karl-Johan Adolfsson (C) nomineras som ordförande i kommunfullmäktige och Marianne Åhman (L) nomineras som ordförande i miljö- och bygglovsnämnden.

29 augusti tas beslut i kommunfullmäktige om återkallande av kommunstyrelsen. Från 1 september ska den nya konstellationen politiker vara på plats.

C, M och L får inte majoritet med sina 17 mandat. Den nya konstellationen innebär alltså fortsatt minoritetsstyre.
- Jag önskar verkligen att vi för Sunnes bästa hade hittat fram till en majoritetslösning där vi och C hade kunnat samverka. Det blir inte enklare eller stabilare med den här lösningen. Det är viktigt att Sunne inte tappar fart, säger Tobias Eriksson.

Gunilla Ingemyr är redo att bli ny ordförande i kommunstyrelsen.
- Oavsett vem som styr så krävs ett bra samverkansklimat och det kommer vi att arbeta för. Vi har inte tagit makten, utan fått den på grund av att den nuvarande konstellationen inte fungerat. Vi tar ansvar för Sunne både i opposition och i det läge vi är i nu, säger Gunilla Ingemyr (C).

Karl-Johan Adolfsson sitter med i valberedningen och är övertygad om att de borgerliga partierna ska klara situationen.
- Vi är vana att styra Sunne kommun och har gjort så i 44 år. Vi ska klara det nu också, säger Karl-Johan Adolfsson.

Bakgrunden till den politiska turbulensen i Sunne är att partiet Hela Sunne röstade emot S-budgeten, vilket innebar att budgetförslaget från Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna blev vinnare i kommunfullmäktige i juni. Socialdemokraterna bröt därmed sitt valtekniska samarbete med Hela Sunne, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.