Lägenheter, galleri och ateljé i före detta Rottneros skola

2017-10-16

De gör sex lägenheter och på sikt även galleri och ateljé. "Det är en dröm som går i uppfyllelse för oss. Att det är just i Rottneros skola tycker vi är extra roligt eftersom vi båda har gått här", säger Veronica Jonasson och Robin Persson.

Veronica Jonasson och Robin Persson med barnen Liam, 5, och Dylan 3,5 år, framför Rottneros tidigare skola. Nu gör de lägenheter och så småningom även galleri och ateljé

Veronica Jonasson och Robin Persson köpte den tidigare skolbyggnaden hösten 2016. De fick tillgång till den i slutet av september i år, efter en kommunal planprocess som tog nio månader.

- Planprocessen måste alltid följas. Plantekniskt är området relativt okomplicerat. Syftet har varit tydligt från start till mål och inga större utredningar har behövts. Därför har processen gått snabbt, säger Johanna Bergsman, plan- och exploateringsingenjör i Sunne kommun.

Veronica och Robin har satt igång med renoveringen. Den lägenhet som först blir klar finns det redan intresse för. En lägenhet ska de ha för egen del. Än har de inte börjat marknadsföra övriga lägenheter.

- Vi har kollat efter en större byggnad en längre tid. Det här är en dröm som går i uppfyllelse för oss. Att det blev just Rottneros skola tycker vi är extra roligt eftersom vi båda har gått i skolan här.

De fokuserar på att få lägenheterna klara först. Så småningom ska de göra i ordning galleriet och ateljén.
- Vi tar det i den takt vi hinner med. Att ha utrymme för att göra ett galleri och en ateljé är en fantastisk möjlighet som vi verkligen ser fram emot att förverkliga. Vi gillar den här platsen, säger Veronica.

Bakgrund
- Sunne kommun beslutade att sälja Rottneros skola i juni 2016
- Skolan lades ut för anbud under hösten 2016. Alla som ville fick lägga ett bud och ge förslag på användning
- 6 anbud kom in. Kommunstyrelsens allmänna utskott träffade alla anbudslämnare och beslutade sig för Veronica och Robins idé
- En ny detaljplan har tagits fram för att göra den nya användningen möjlig
- Tillträdet till skolan skedde när lantmäteriets avstyckning och detaljplanen vunnit laga kraft i slutet av september 2017

Den tidigare skolgården inbjuder till lek...