Jerringfonden

2016-09-01

Föreningar och organisationer kan ansöka om aktivitetsbidrag för barn och ungdomar med särskilda behov från Jerringfonden.

Jerringfonden är en stiftelse som stöder verksamhet och forskning för barn och ungdomar med fysisk och, eller, psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och, eller, social utsatthet.

Aktivitetsbidrag kan de föreningar och organisationer ansöka om som arbetar för att utveckla barnens sociala kompetens, kreativitet och intellektuella elleremotionella kapacitet.

När det gäller fondens aktivitetsbidrag välkomnas under 2016 och 2017 särskilt ansökningar från föreningar och organisationer som har en idé och vilja att arbete med att stödja integrationen av nyanlända barn och ungdomar.

Länkar