Integrationsenheten Vägvisaren invigd

2016-12-13 Landshövding Kenneth Johansson inviger Vägvisaren

Idag invigdes integrationsenheten Vägvisaren, Kvarngatan 7 i Sunne. Vägvisaren ska underlätta för nyanlända Sunnebor att komma in i samhället och är en mötesplats för alla i Sunne som vill ha svar på frågor och funderingar kring integration.

Drygt 160 människor kom till integrationsenheten Vägvisarens invigning idag på Luciadagen. Landshövding Kenneth Johansson klippte högtidligt bandet och invigningstalade.
Medverkade gjorde också Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Anna Folmer-Söderberg, integrationssamordnare, Sophie Janulf, integrationshandläggare och Diab Kiki, språkstödjare/informatör.

Integrationsenheten Vägvisaren skapar möten mellan människor

Att flytta till ett annat land förändrar hela livet. Nytt språk, nya sedvänjor, nya vänner, nytt jobb och nya möjligheter och massor av frågor.

Till Vägvisaren är alla välkomna, det är en mötesplats både för nyanlända och alla Sunnebor som har frågor runt integration och som vill få en möjlighet att lära känna varandra.

– Enkelt, snabbt och rätt är ledorden i Vägvisarens arbete. Vi ska underlätta för våra nya Sunnebor att komma in i samhället. Vi finns här för att svara på frågor och skapa möten mellan människor, säger Anna Folmer-Söderberg, integrationssamordnare på Vägvisaren.
Vi drar i de rätta ”trådarna”. Ser till att den nyanlända hamnar hos rätt person eller myndighet och får den hjälp och stöttning de behöver, för att integreras i samhället. Det handlar till exempel om pappersarbete, skola och förskola för barnen och SFI för de vuxna och att förstå hur det svenska samhället fungerar.

Integration är allas ansvar

Integration handlar om att känna sig delaktig i samhället och Vägvisaren har som ambition att vi, alla som bor i kommunen tillsammans ska skapa en tolerans. Det långsiktiga målet är att integrationsfrågorna ska vara en självklar del i Sunne kommun och att alla nyanlända ska känna sig delaktiga och inkluderade.

Besökare vid invigningen av Vägvisaren

Några av de drygt 160 besökare som kom till invigningen av Vägvisaren.

Kontakt

Anna Folmer-Söderberg
Integrationssamordnare
E-post: anna.folmer-soderberg@sunne.se
Tel: 0565-164 52, 072-204 97 09
Besök: Kvarngatan 7
Adress: 1. Integrationsenheten
686 80 Sunne