Se upp för telefonförsäljning gällande rengöring av imkanaler

2016-08-10

Den senaste veckan har ett företag som säger sig vara i sotningsbranschen ringt runt till privata fastighetsägare och försökt pådyvla dem rengöring av imkanaler. Nu vill räddningstjänsten klargöra vad som gäller den lagstadgade sotningen.

Enligt den information räddningstjänsten fått verkar upplägget gå ut på att få fastighetsägarna att tro att det handlar om den lagstadgade kontrollen av eldstäder och att den även skulle gälla för imkanaler, vilket inte stämmer. 

  • Budskapet i telefonsamtalet är att sotaren är i området för tillfället och att det är dags för sotning av imkanaler. Det är då lätt hänt att kunden förknippar företagets tjänster med de lagstadgade tjänster som de kommunalt upphandlade skorstensfejarmästarna sköter gällande eldstäder och tillhörande rökkanaler. Vid kontakten framstår det som att rengöringen är ett krav, vilket inte stämmer, säger Lennart Edvardsson, räddningschef i Sunne kommun.

  •  Företagets arbetssätt har fått en del fastighetsägare att betala för tjänster som de egentligen inte behöver. Det får också konsekvenser för den kommunalt upphandlade sotningsentreprenören eftersom det ofta blir han som får svara på frågor från privatpersoner som anser sig lurade, fortsätter Lennart Edvardsson.

Rengöring av imkanaler i bostäder är inget lagstadgat krav. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras. Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och tillhörande rökkanaler i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt lag om skydd mot olyckor. Sådan ska endast genomföras av företag som arbetar på uppdrag av kommunen. Inom Sunne kommun är det Sunne Sotningsdistrikt AB som på sköter sotning och brandskyddskontroll. Företaget aviserar aldrig per telefon utan endast via brev. 

Som fastighetsägare är man fri att köpa de tjänster man vill men räddningstjänsten vill tydliggöra att det inte föreligger något lagkrav för att rengöra och rensa imkanaler och frånluftsventilation i privata bostäder. Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra och kan minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. En stor del av rengöringen kan man utföra själv enligt instruktionerna för den egna anläggningen.

Kontakt

Lennart Edvardsson
Räddningschef
E-post: lennart.edvardsson@sunne.se
Tel: 0565-163 57, 070-395 01 57
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne