Grävningsarbeten mellan Hälserud och Södra Viken

2016-08-04

Sunne kommun har i dagarna påbörjat schaktarbeten för vatten och spillvatten till skolan i Södra viken. Arbetet kommer att fortgå hela hösten och en bit in på nästa år.

Sunne gymnasieskola/Södra Viken har en gammal vatten- och avloppsanläggning med egen brunn och reningsverk, som nu ska bytas ut mot kommunalt vatten och avlopp. Det är orsaken till det omfattande grävarbete som sker mellan Hälserud och Södra Viken.
När den sträckan är klar ska sedan även stamledning för spillvatten byggas från Hälserud ner till Sunne.

- Efter att dessa schakter är klara kan vi börja koppla in abonnenter, säger Sten-Åke Ranström enhetschef för gata/park vid Sunne kommun.
Vi har varit i kontakt med i princip alla berörda fastighetsägare efter sträckan, men den som vill ha mer information är välkommen att ta kontakt med mig, säger Sten-Åke.
När arbetet är klart är svårt att avgöra, men vi räknar med att det kommer att ta hela hösten och en bit in på vintern.

Kontakt

Sten-Åke Ranström
Enhetschef, Gata Park
E-post: sten-ake.ranstrom@sunne.se
Tel: 0565-161 85, 070-634 70 64
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne