Framtidsdagen i Sunne

2017-02-03

Visa upp ditt företags kompetensbehov på Framtidsdagen den 16 mars för ungdomar i Sunne.

Företag i Sunne är  välkomna att delta i en informations- och framtidsmässa för våra ungdomar i Sunne kommun. Hit kommer gymnasieelever samt grundskoleelever i åk 8 och 9.

Tanken med dagen är att Sunnes företagare visar vilka möjligheter som finns i Sunne kommun för den som söker jobb efter gymnasieskolan/universitetet.

Här kan företagen tidigt knyta kontakter med ungdomar och förmedla idéer om bra och rätt utbildningar för att de sedan efter sin utbildning ska vara attraktiva för jobb i Sunne. Företagen får möjlighet att informera om sin verksamhet och kanske hittar ni en lämplig semestervikarie?

Vill ditt företag vara med? Välkommen att ta kontakt med Sunne kommun. Kontaktuppgifter hittar du i högermarginalen.

Kontakt

Pär Wahlund
SYV grundskolan, lärare so
E-post: par.wahlund@sunne.se
Tel: 0565-156 91 Tj.l
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne

Sara Jobs Engström
Studie- o yrkesvägledare gymnasiet
E-post: sara.a.engstrom-jobs@sunne.se
Tel: 0565-16393, 070-1903524
Besök: Södra Viken
Adress: Postkod: 35, 686 80 Sunne