Företagare i Sunne sponsrar Rally Sweden

2016-11-07

Fem företag i Sunne lägger in 200 000 kronor i Rally Sweden nästa år. De ser betydelsen av att det internationellt stora arrangemanget finns kvar i Sunne och Värmland.

Fem Sunneföretag går in och sponsrar Rally Sweden tillsammans med Sunne kommun från vänster Jens Eide, JL Toppteknik, Anders Westlund och Jörgen Johansson, Bråruds Mekaniska, Lars Eriksson, GMA, Johan och Olle Ramström, Ramströms Tryckeri. I mitten kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Gunilla Ingemyr

När nyheten kom om att Rally Sweden ville ha mer resurser än Sunne kommun kunde uppbringa, kläckte Sunneföretagaren Håkan Eriksson tanken om att näringslivet kanske skulle kunna hjälpa till ekonomiskt. Några dagar senare, vid en tillställning i Fryksdalens Gilles regi, diskuterades idén och flera personer tände på den.

– Det skrevs mycket negativt om Sunne kommuns ekonomiska tillskott och vi pratade om vad vi i näringslivet kunde göra. Det hela mynnade ut i att 5 Sunneföretag bestämde sig för att gå ihop och skänka 200 000 kronor till Rally Sweden 2017:  Bergqvist Gummiverkstad, Bråruds Mekaniska, Ramströms Tryckeri, GMA och JL Toppteknik, berättar Lars Eriksson på GMA.                                                             

Rallyt engagerar mycket folk och föreningar i bygden under några dagar och lockar turister som äter och bor i Sunne och Värmland. På själva tävlingsdagen har föreningarna vid Vargåsensträckan tidigare haft mer än 300 funktionärer i arbete. Det läggs ner ett imponerande ideellt arbete både före, under och efter rallyt. Det innebär viktiga intäkter till klubbkassorna.

– Det är en stor internationell händelse som vi alla bör värna om. Så vi har nu dragit ett strå till stacken i år och hoppas att det i framtiden, med lite framförhållning, kan generera i fler/andra som kan hjälpa till, säger Lars Eriksson.

Företagarna är väl medvetna om att Rally Sweden i år redan har bestämt sig för att korta ner Vargåsensträckan i Lysvik. Förhoppningen är att det kan ändras på sikt.

– Rallyt är viktigt för både näringslivet och föreningslivet i Sunne. Det här är ett imponerande initiativ från företagen. Vi är tacksamma över att de vill vara med och skapa förutsättningar för att rallyt ska finnas kvar i Sunne och Värmland. Jag vill samtidigt poängtera att kommunen inte halverat bidraget till rallyt som det formulerats på några håll. Bidraget ligger kvar på samma nivå som tidigare. Fakta är att Rally Sweden lade fram ett nytt treårigt förslag på avtal där  vi första året skulle dubbla insatsen och bidraget ökade därefter varje år. Det fann vi inte utrymme för i budgetarbetet, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Kommunstyrelsen i Sunne lägger 200 000 kronor för 2017 på Rally Sweden, det vill säga samma summa som för 2016. Enligt rallyts avtalsförslag ville de ha 400 000 kronor nästa år, alltså dubbelt så mycket, vilket kommunstyrelsen inte fann utrymme för i en budget som måste bantas inför 2017.

- Vi gör det här för att vi är kommunvänliga företagare. Nu skickar vi signalen vidare till andra som kanske kan ta över stafettpinnen och hjälpa till nästa år, säger Lars Eriksson.

Gunilla Ingemyr upplever att vi-känslan i Sunne stärks tack vare att företagen kliver fram på det här sättet.

- Vi behöver mer samarbeten runt utvecklingen av Sunne. Vi kan förmera värdet av det vi gör genom samverkan, säger Gunilla Ingemyr.

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelsens ordförande, allmänna utskottets ordförande, krisledningsnämndens ordförande, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne