Detaljplan möjliggör byggnation på Hotell Nilsson-tomten

2016-08-03

Efter en flera år lång planprocess gäller nu detaljplanen för Hotell Nilsson-tomten som möjliggör för byggnation av bostäder, kontor och handel. Även detaljplanen för kvarteret norr om Järnvägsparken är klar.

Hotell Nilsson-tomten

Arbetet med att ta fram detaljplanen har pågått under en lång tid. Planhandlingarna har blivit återremitterade, varit ute på samråd två gånger och granskning en gång och många har haft synpunkter på planförslaget.

- "Vi är glada att nu äntligen få en chans att bygga fina bostäder i Sunne", säger exploatören Johan Svedlund, Lecab Fastigheter AB.
(Exploatören är den intressent som har avtal med kommunen om att få bygga på fastigheten)

När kommunfullmäktige antog detaljplanen i april 2016, överklagades beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avvisade överkagandet och i juli vann kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen laga kraft. Det innebär att detaljplanen nu gäller. Detaljplanen ger möjlighet för byggnader med bostäder, kontor och handel på den så kallade Hotell Nilsson-tomten.

Om du är intresserad av en bostad på Nilsson-tomten kan du skicka en intresseanmälan till bostad@lecab.se 

Planhandlingar och mer information om detaljplanen hittar du genom att klicka här.

 

Järnvägsparken

Tidigare i sommar vann även detaljplanen för kvarteret norr om Järnvägsparken laga kraft. Den detaljplanen möjliggör för totalt ca 100 nya bostäder samt en ny parkering i södra delen av Järnvägsparken.

Du kan läsa mer om detaljplanen för kvarteret norr om Järnvägsparken här

Kontakt

Johanna Bergsman
Plan o exploateringsingenjör
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne