Detaljplan för studentlägenheter på Brårud antagen

2016-10-14

I tisdags beslutade kommunstyrelsen om att anta detaljplanen för Brårud 3:92 m fl. "Studentbostäder Brårud" som möjliggör byggnation av 16 nya lägenheter.

På Brårud finns idag studentlägenheter med tillfälligt bygglov, för att kunna få permanent bygglov krävs en planändring. Detaljplanen som antogs av kommunstyrelsen i tisdags innebär att studentbostäderna kan få permanent bygglov och att ytterligare 16 lägenheter kan byggas på platsen.

Planhandlingar och mer information om detaljplanen hittar du genom den här länken.

Kontakt

Johanna Bergsman
Plan o exploateringsingenjör
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne