Detaljplan för Köpmangården antagen

2016-10-14

I tisdags beslutade kommunstyrelsen om att anta en ny detaljplan för Köpmangården.

Detaljplanearbetet har pågått sedan hösten 2015, i tisdags antogs detaljplaneförslaget av kommunstyrelsen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett bredare användningsområde för Köpmangården som i tidigare detaljplan enbart tillåter användningen "Handel".

Planhandlingar och mer information om detaljplanen hittar du genom den här länken.

Kontakt

Johanna Bergsman
Plan o exploateringsingenjör
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne