C, M och L fick igenom sitt budgetförslag i Sunne

2017-06-07

Budgetförslaget för 2018 från C, M och L vann omröstningen i kommunstyrelsen i Sunne på onsdagsförmiddagen, 7 juni.

Det fanns ytterligare tre förslag: ett från S, ett från Hela Sunne, MP och V samt ett från SD.

Efter begärd votering vann huvudförslaget från C, M och L över socialdemokraternas motförslag med 5-3. Tre avstod från att rösta. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. HS och MP lägger med en protokollsanteckning.

Efter ett antal dialogmöten under våren presenterade C, M och L sitt budgetförslag för några veckor sedan. Efter MBL-förhandling kom synpunkter på deras förslag.
– Vi har därför gjort ett tillägg i budgeten om att vi redan nu påbörjar arbetet för rätten till heltider. Kostnaden för det är beräknad till 1,5 miljoner kronor, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget finansieras genom att ett generellt effektiviseringsbeting på 0,6 % som läggs på verksamheten. Resterande 500 000 kronor frigörs efter finräkning av resultatmålet på 1 %.

– Det är viktigt att komma ihåg att det alltid finns viss osäkerhet i prognoser och underlag när det gäller storleken på befolkning, skatteunderlag och generella statsbidrag. Vi konstaterar att vi aldrig tidigare har haft så mycket pengar att fördela. Bekymret är att kostnaderna tenderar att öka fortare än skatteintäkterna. Därför måste vi fortsätta att trimma och effektivisera vår organisation och dess verksamheter.

Sunne kommuns totala budget är 789 miljoner kronor inkluderat 12,5 miljoner i preliminära extra bidrag för välfärdstjänster. 778 miljoner kronor är verksamhetens nettokostnader för 2018. Investeringarna för 2018 ligger på 59 miljoner kronor.

– Vi tycker att vi har lagt en budget som är både ansvarsfull och framåtsyftande. Sunne kommer att ha en fortsatt bra utveckling.

Budgeten ska vidare till kommunfullmäktige 19 juni. 

 

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne