Byggnationen av Torvnäs förskola startar 15 mars

2017-03-10

Sunne kommun bygger, med start 15 mars, en ny förskola på Torvnäs med plats för 108 barn. Kommunfullmäktige tog beslutet i måndags, 6 mars. Förskolan byggs flexibelt så att den ska hålla för framtiden.

Projektet genomförs i partneringsamverkan där ByggDialog är totalentreprenör och Sunne kommun beställare.

Onsdag 15 mars startar ByggDialog arbetet med byggnationen. Det som görs först är schaktningsarbete och därefter pålning.

Torvnäs förskola är planerad efter verksamhetens behov och ska byggas flexibelt för att kunna anpassas i framtiden. Byggnationen är planerad för att vara hållbar och lönsam på längre sikt. Förskolan blir väl utrustad, får tillagningskök och en pedagogisk utemiljö för barnen.

Siffran för byggnationen var preliminär när investeringsbudgeten antogs 2017, eftersom det då inte hade gjorts någon projektering. I totalsumman 43,6 miljoner kronor är allting medräknat, alltså även inventarier och en pedagogisk utemiljö.

1 miljon kronor är använt till förprojektering 2016. 32 miljoner kronor finns i investeringsbudgeten för 2017. 10,6 miljoner kronor flyttas från projektet "södra bron över Frykensundet" till bygget av förskolan, 2018. Förberedande arbeten för brobygget inleds samtidigt för att säkra broområdet mot ras och skred. Schaktmassorna från förskolebygget ska nyttjas till brofundamentsområdet. Södra bron kan tidigast vara klar 2019, eftersom även vattendom inväntas.

Du kan så småningom följa hur byggnationen av Torvnäs förskola fortskrider här på sunne.se.

När Torvnäs förskola står färdig kan några tillfälliga förskoleavdelningar avvecklas, bland annat förskolorna Åmberg, Hea och Östra förskolan. Östra förskolan har då kvar två avdelningar och en mottagningsenhet.

 

Kontakt

Anna Ullenius
Verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne