Beslut om att återkalla fullmäktigepresidiet

2016-08-23

Kommunstyrelsen i Sunne enades idag om att samtliga frivilligt säger upp sina presidieplatser i kommunstyrelsen liksom i miljö- och bygglovsnämnden. När det gällde beslutspunkten att återkalla fullmäktigepresidiet försvann däremot enigheten.

Kommunstyrelsen i Sunne enades om att samtliga frivilligt säger upp sina presidieplatser i kommunstyrelsen liksom i miljö- och bygglovsnämnden, vid tisdagens extrainsatta sammanträde.

När det gällde beslutspunkten att återkalla fullmäktigepresidiet försvann däremot enigheten. Hela Sunne(HS) och Vänsterpartiet reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut att återkalla fullmäktigepresidiet. HS vidhåller att det inte finns något lagligt sätt att göra en återkallan. De vill därför inte avsäga sig ordförandeposten frivilligt.

Kommunstyrelsens ordförande, Tobias Eriksson (S), vädjade till HS om att avsäga sig platsen.
- 1:e vice och 2:e vice ordförande har frivilligt avsagt sig sina platser. Det var den valtekniska samverkan med socialdemokraterna som gav HS ordförandeposten. Nu när den samverkan inte finns längre borde HS avsäga sig sin plats som övriga gör. Vi är väl medvetna om juridiken, men vill slippa den här karusellen, säger Tobias Eriksson.

Björn Gillberg (HS) lät sig inte bevekas, utan yrkade avslag till kommunstyrelsens huvudförslag att återkalla fullmäktigepresidiet. Vänsterpartiet anslöt sig till yrkandet.
- Lagen står över politiken för mig och grunden för demokrati är lagen. Politik är att ta ed och det finns inte rättslig grund att återkalla eftersom rekvisiten inte är uppfyllda. Vi borde akta oss för att ta beslut som går emot lagen. Vi tycker dessutom att Anders Broman (HS) är synnerligen lämplig att leda kommunfullmäktige, säger Björn Gillberg.

Fredrik Andersson (M) sitter i kf-presidiet tillsammans med Gustav Nilsson (S).
- Vi har inte längre en demokratisk grund att sitta kvar och den har vi respekt för. Jag stödjer återkallelsen om inte HS avgår frivilligt, säger Fredrik Andersson.

Runar Filper, (SD), kom sent till mötet och Fredrik Andersson satt som hans ersättare vid beslutsbordet. Filper uttryckte ändå sitt stöd för återkallandet och ville ha en protokollsanteckning om detta.

Även Ola Persson (C) vädjade till Björn Gillberg.
- Lagen är som du säger Björn, men Anders Broman har fått sin post genom valteknisk samverkan med socialdemokraterna och den har fallit. Det är god ton att kliva av!

HS och V reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att återkalla fullmäktigepresidiet och lämnar dessutom in en protokollsanteckning

Imorgon 24 augusti sammanträder valberedningen för att ta fram förslag på namn till presidieposterna.

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelsens ordförande, allmänna utskottets ordförande, krisledningsnämndens ordförande, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne