Beskär buskar, häckar och träd före 1 november

2017-10-16

För att hålla fri sikt och gatorna framkomliga  behöver vi din hjälp. Före 1 november måste du som fastighetsägare i Sunne kommun beskära buskar, häckar och träd. Sedan tar kommunen hand om beskärningsarbetet och debiterar då fastighetsägaren.

Kostnaden som debiteras är på cirka 400 kr/timme x 2 = 800 kr/timme, eftersom två personer utför arbetet.

Även om du beskar i våras så kan du behöva göra det nu också. Det växer konstant!

För att gatorna ska vara framkomliga hela året och för att kommunen ska kunna utföra sitt arbete:

  • Träd ska beskäras 4.50 m högt över vägbana
  • Buskar beskärs in till egen tomtgräns

För att få bra sikt, speciellt där högerregeln gäller:

  • Häckar får vara max 80 cm höga, mätt från gatunivå, 10 meter på vardera sidan om korsningar. Beskurna in till egen tomtgräns
  • Vid garageutfart får häcken vara max 80 cm i en sikttriangel med sidorna 2,5 meter. Dessutom beskurna in till egen tomtgräns. Detta för att du ska synas när du backar ut från din garageutfart

Vill du ha hjälp med röjningsarbetet kontakta Sunne kommun, parkavdelningen, Laila Eriksson 070-19 06 863. Du debiteras då för kostnaden.

I enlighet med jordabalken 3 kap 2 §

Kontakt

Kontaktperson Sunne kommun Helena Andersson, 0565-162 99