Avgrävd vattenledning i Torsberg

2017-04-06

Reparation pågår och blir klart under eftermiddagen.