13 nya parkeringsplatser

2017-07-13 Parkeringsplatser

Arbetet med 13 nya parkeringsplatser bakom Sunne trafikskola och Eurasia har nu startat. De nya parkeringsplatserna ska ersätta några av de parkeringsplatser som försvinner på Nilsson-tomten när den bebyggs. Fler parkeringsplatser är planerade.

Fler parkeringsplatser tillkommer senare i samband med en ombyggnad av Mejeriängsparkeringen mellan ICA och Coop. För att förebygga trafikstörningar i samband med den ombyggnationen börjar vi med parkeringsplatserna bakom Sunne trafikskola och Eurasia

Sunne kommun arbetar för ett klimatsmart samhälle, därför kommer ombyggnationen i det här området anpassas så att det regnvatten som kommer vid rikliga skyfall kan tas om hand.
Vid extrema skyfall behöver dagvattnet styras mot gröna ytor och senare Fryken så att det inte samlas vid fastigheter eller viktig infrastruktur.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne