Utveckling

Nyfiken på Sunne? New in Sweden? Läs mer om planer för byggnationer och om hur det är att bo i Sunne kommun. Här berättar vi också om hur vi jobbar med medborgardialog, utveckling och kvalitetsarbete med mera.

Visionen är att göra Sunne till platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt!

Bo i Sunne

Är du intresserad av att flytta till Sunne? Attraktiva boenden planeras, vi bygger bredband, utvecklar Sunne centrum och tar emot och ordnar många olika arrangemang. Utvecklingen fortsätter...
Beställ vårt nyhetsbrev "Nyfiken på Sunne"

Bygga i Sunne

Tomterna på Torvnäsområdet har utsikt över Sveriges mest omskrivna sjö, Fryken. 2017 står en ny förskola klar i området. På Skäggebergsskolan renoverar vi för en bättre lärmiljö och minskad miljöpåverkan.
Läs mer om våra planer för byggnationer i Sunne kommun

Medborgardialog och kontakter

Sunne kommun vill göra det enklare för alla att komma i kontakt med oss. Under 2016-2017 pågår två projekt som handlar om att förbättra medborgardialogen samt skapa en väg in via ett kontaktcenter.
Läs mer om projekten vi driver

Här hittar du kontaktinformation till vår personal

Hållbart Sunne och ny miljöstrategi

Hållbar utveckling handlar om att vi behöver använda våra gemensamma resurser medvetet. Sunne kommun jobbar just nu med att ta fram en ny miljöstrategi.
Läs mer om hållbar utveckling