Musiksaga där barn deltar i dans, sång och musik

Plats: Västanå lokaler, Sundgatan 13, Brårud, Sunne

Tid: Söndag 26 mars

  • kl. 13.00.  Musiksaga för barn 6-8 år: En interaktiv musiksaga där barnen hjälper till att lösa mysterium. Barnen deltar i ett musikaliskt äventyr genom sång, rörelse och egna förslag. Allt utmynnar i att barnen lär sig spela gitarr på slutnumret.
  • kl. 15.00.  Workshop för barn 8-13 år: En Workshop med ett glädjefyllt folkmusikaliskt möte med hoppsa, tramsa, dansa, spela och sjunga. Folkmusiken kryddas med moderna arrangemang, framförallt med barnens egna tolkningar. Från barnets idéer arrangerar vi musiken tillsammans och alla får lära sig spela på guitalele och fiol.

Biljettpris: 100:-

Förbokas hos jon@vastanateater.se eller telefon 072-734 65 77

Välkomna!