Ideell mötesplats som är öppen för alla.

Plats: Församlingshemmet, Gräsmark

Tid: Onsdag 26 april kl. 11.00

Välkomna!

Träffpunkten i Gräsmarks församlinghem