De fem stora rovdjuren i skandinavien är varg, björn, lodjur järv och kungsörn, alla dessa finns i Sunne kommun. Älg, rådjur och räv är dock de vanligaste bytesdjuren för jägarna. Älgjakten börjar vanligtvis andra helgen i oktober.

Drygt 268 000 personer jagar i Sverige, allt vilt är fredat, men viss skyddsjakt tillåts för att värna om tamdjur och egendom. För att få jaga måste du ha jägarexamen och ha betalat viltvårdsavgift.

Älg, rådjur och räv

Foto av älg2013 fanns det nästan 30 000 älgar i Värmland. I vargreviren har älgarna minskat. Vargen tros riva mellan 2000 och 3000 älgar om året, mest kalv, medan jägarna jaktåret 2013-14 fällde 5 683 älgar, ungefär 1000 älgar mindre än året innan.
Älgjakten pågår i Sunne kommun från oktober till januari varje år och flest jägare i skogen finns det under älgjaktsveckan som oftast pågår under andra veckan i oktober, en mycket viktig vecka för en stor del av kommuninvånarna i Sunne.

Jakten på rådjur pågår under oktober - januari, för kid och hornbärande rådjur är tiden begränsad. Jakten på räv pågår under perioden augusti - mars.

Vargar i Värmland och Sunne kommun

Det finns mellan 350 - 400 vargar i Sverige (2014). Vintern 2013-14 berördes Värmland av nära hälften av Sveriges vargstam, cirka 200 djur enligt Länsstyrelsen.
Under 2010 och 2011 genomfördes licensjakt på varg i Sverige. Fortsatt licensjakt har dock stoppats (2013) med anledning av att beslutet kan strida mot artens skydd i EU:s art- och habitatdirektiv. Idag sker ingen licensjakt på varg i Sverige, däremot kan skyddsjakt finnas.

Björn i Värmland och Sunne kommun

Det finns cirka 2 500 - 3 000 björnar i Sverige, tätast är björnstammen i Dalarna, Jämtland och Norrbotten. I Värmland finns cirka 17 björnar och 2014 beslutade Naturvårdsverket att högst 2 björnar får fällas i Värmland.  Björnen sprider sig långsamt till nya områden, men chansen, eller risken att du träffar på en björn i skogen är ytterst liten även om björnar har siktats ända ned i Karlstadstrakten.

Lodjur i Värmland och Sunne kommun

Det finns cirka 1 000 - 1 400 lodjur i Sverige från södra Svealand och norrut. I Värmland räknar man med att det finns cirka 54 lodjur. 

Källor: Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet