Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige, med uppgift att styra och samordna den totala kommunala verksamheten och bereda ärenden för kommunfullmäktige.

Vackra blommor i Sunnes parker är en fröjd för ögatKommunstyrelsen svarar för övergripande kommunledning, ekonomi, personal och beredning av ärenden för kommunfullmäktige.

Styrelsen svarar också för näringslivs- och sysselsättningsfrågor, fastighetsförvaltning, samlad kost- och städverksamhet, gator, vägar, vatten, renhållning, med mera.

Kommunstyrelsen - kommunens regering

Kommunstyrelsen lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Det är kommunstyrelsen som verkställer de beslut som fullmäktige fattar. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Ordföranden heter Ola Persson och är centerpartist. Han har också titeln kommunalråd.

Det är kommunfullmäktige som väljer de 11 ledamöterna och de ersättare som ingår i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer i sin tur ett arbetsutskott, som består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Faktaansvarig: Gunilla Nyström Publicerad/uppdaterad av: Maria Fahlander Sidan granskad/uppdaterad: 7 juni 2013

Kontakt

Ola Persson
kommunstyrelsens ordf, ledamot i kommunfullmäktige
E-post: ola.persson@sunne.se
Tel: 0565-160 04, 070-672 50 27
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

EPiTrace logger