Näringslivsrådet ska stärka kommunens dialog med näringslivet i Sunne. Här finns representanter från företagarföreningarna Majorskorna och Företagarna. Politiker och tjänstemän i kommunen deltar också.

Näringslivsrådet är ett sätt för oss i kommunen att få veta mer om företagarnas situation och perspektiv på olika frågor. Representanterna har möjlighet att driva frågor gentemot kommunen och tycka till i frågor som rör tillväxt.
Rådet består av representanter från:
Majorskorna
Företagarna
Sunne turism
Mitt Sunne
LRF
Sunne handel
Fryksdalens sparbank
Arbetsförmedlingen
Allmänna utskottet
Kommunchef
Näringslivsenheten

Näringslivsrådet träffas fyra gånger per år. Du som inte är ansluten till någon av organisationerna i näringslivsrådet får gärna komma med synpunkter direkt till näringslivenheten så tar vi upp det i rådet.

Kontakt

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Svetsarevägen 3
Adress: 130. Ideum, 686 80 Sunne