Trafikverket planerar en renovering av Sundsbron 2019, vilket innebär att bron blir avstängd under 3-6 månader. För att vi ska vara förberedda på konsekvenserna av brorenoveringen uppskattar vi om du tar dig tid att svara på nedanstående frågor.

Sunne kommun för en dialog med Trafikverket för att påverka utformningen av stoppet, men i slutändan är det Trafikverket som beslutar. Enligt senaste beskedet från Trafikverket stängs bron av helt och hållet för all trafik under de 3 – 6 månader som renoveringen pågår 2019.
Under tiden bron är avstängd leds antingen trafiken om över Nilsby och Torsby, eller så kommer en tillfällig bro att finnas i Sunne. Läs mer under rubriken Broalternativ.

Enkäten nedan tar ungefär 10 minuter att göra.
För att vara så förberedda som möjligt på konsekvenserna av brorenoveringen uppskattar vi om du tar dig tid att noga svara på nedanstående frågor.
Svaren skickas för information till Trafikverket, och ska även användas för planering av en ny bro.
Vi vill ha ditt svar senast den 29 september.


 

1. Vilken tidpunkt passar det bäst för er att renovera bron (dvs avstängning)?
 
 
2. Uppskatta kostnaden/vecka totalt i företaget för en timmes extra transporttid
3a. Har du verksamhet på båda sidor om bron som påverkas?


4. Beskriv eventuella tjänster som ni inte kommer att kunna utföra under brorenoveringen:
5a. Räknar ni med att få ett omsättningsbortfall vid en avstängning av bron?


6a. Hur många egna transporter beräknar ni att ni har över bron per vecka?
6b. Hur många delade transporter beräknar ni att ni har över bron per vecka? (där ni har material i en bil där även andra har material)
7a. Ett alternativ som diskuteras är en ny bro, norr om Sunne. Skulle en sådan bro underlätta för ditt företag?
8. Välj den bransch i listan som ligger närmast er verksamhet:
 
9. Välj antal anställda i listan som passar bäst på ert företag:
 
Skriv din epostadress om du vill att vi ska skicka dig en sammanställning av enkäten:
Skicka

Kontakt

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Svetsarevägen 3
Adress: 130. Ideum, 686 80 Sunne

Broalternativ

Under tiden bron är avstängd leds antingen trafiken om över Nilsby och Torsby, eller så kommer en tillfällig bro att finnas i Sunne.

I arbetet hittills har frågan om att bygga en ny bro aktualiserats, det så kallade norra broalternativet. För att Trafikverket ska överväga att bygga en till bro måste den in i en så kallad Länstrafikplan. Region Värmlands inställning är där avgörande för om en bro i Sunne kommer att planeras in.