För att bli leverantör till Sunne kommun måste du lämna ett anbud. På den här sidan beskriver vi hur det går till.

Vill du bli kommunens leverantör?

Det bästa sättet att bli leverantör till kommunen är att lämna anbud i en upphandling.
Kommunen sammanställer ett förfrågningsunderlag som annonseras ut i e-avrops databas. (E-avrops databas är en nationell databas för publicering av offentliga upphandlingar).
I förfrågningsunderlaget finns allt underlag som krävs för att lämna anbudet.

Så här går det till att lämna anbud

Det finns flera formella krav som ditt anbud måste uppfylla för att bli utvärderat. Vi lämnar följande råd till dig som ska lämna anbud till kommunen:

  • Börja skriva anbudet så tidigt som möjligt
  • Beställ eventuella intyg från myndigheter i god tid
  • Ställ frågor till ansvarig upphandlare om något är oklart.
  • Synpunkter på förfrågningsunderlaget ska inlämnas snarast möjligt för att kunna påverka
  • Följ förfrågningsunderlagets struktur
  • Använd eventuella svarsmallar som finns i anbudet
  • Kontrollera att anbudet uppfyller alla "skall" krav som ställs i förfrågningsunderlaget och att alla frågor är besvarade
  • Skicka anbudet till Sunne kommun före anbudstidens utgång, mottagare framgår av förfrågningsunderlaget

Länkar

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar, e-avrop Sunne kommun

För aktuella direktupphandlingar och planerade upphandlingar se menyn till vänster.