I Sunne kommun görs varje år ett antal upphandlingar. På den här sidan presenterar vi planerade upphandlingar som sedan läggs ut i E-avrops databas som aktuella upphandlingar, se länk i högerspalten.

Planerade upphandlingar

 • Järnhandelsvaror
 • Textilier
 • Däck och däckservice
 • Brandskyddservice
 • Porslin
 • Besiktning av lekparker
 • Tvätteritjänster
 • Gymnastik och idrottsmaterial
 • Arbetskläder och skyddskläder till teknisk personal och elever på SG/Södra Viken
 • Beläggningsarbeten
 • Elrevisionsbesiktning
 • Mattläggning
 • Kortare rehabiliteringsinsatser och förebyggande insatser
 • Brobesiktning
 • Byggkonsulter
 • Trygghetstelefoner och larmmottagning
 • Internlarm Brogården och Salla
 • Massagetjänster
 • Vitvaror
 • Städtjänster
 • Försäkringsmäklare
 • Vägmärken och avstängningsmaterial
 • Tolkförmedlingstjänster

Kontakt

Anita Lindgren
Upphandlingsstrateg
E-post: anita.lindgren@sunne.se
Tel: 0565-160 13, 070-341 08 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne

Katarina Gip
Upphandlare
E-post: katarina.gip@sunne.se
Tel: 070-205 30 28
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Ekonomienheten, 686 80 Sunne