Sunne kommun köper varje år varor och tjänster för cirka 250 miljoner svenska kronor. Alla affärer föregås av upphandlingar där alla leverantörer behandlas lika. Här hittar du information om hur du gör och vilka upphandlingar som är aktuella.

Det bästa sättet att bli leverantör till kommunen är att lämna anbud i en upphandling.

Här kan du läsa mer om hur du blir leverantör och lämnar anbud till Sunne kommun

  • PortmonäSamtliga upphandlingar över 534 890 svenska kronor annonseras ut.

  • Upphandlingar under 534 890 svenska kronor får genomföras som direktupphandlingar ( fler än en leverantörer erbjuds att lämna anbud).

Se våra planerade och aktuella upphandlingar

Under rubriken Upphandlingar i högerspalten hittar du länkarna till våra aktuella och planerade upphandlingar och direktupphandlingar. Välkommen att lämna ditt anbud.

Många varor och tjänster finns på ramavtal

I ramavtalet för varan eller tjänsten fastställs villkoren för kommande inköp under avtalsperioden, vanligtvis 3 - 4 år. En stor del av de varor och tjänster kommunen köper finns på ramavtal, vilket binder förvaltningarna att göra sina inköp från den som har vunnit upphandlingen.

Exempel på varor/tjänster där kommunen har ramavtal är bland annat kontorsmaterial, möbler, städkem, städmaterial och hygienprodukter, va och vvs-material, skolböcker, sjukvårdsmaterial, elgrossistmaterial, tekniska konsulter, byggnadsarbeten, elarbeten, mattläggning med mera.

En förteckning på alla ingångna ramavtal, med information om varan/tjänsten, avtalstider, leverantör, villkor med mera hittar du våra ramavtal, se länken i högerspalten.

Strategi för upphandlingar inom Sunne kommun

Vid all upphandling inom Sunne kommun skall alla leverantörer behandlas lika. Ingen leverantör får diskrimineras på grund av nationalitet eller annan lokaliseringsgrund. Alla upphandlingar skall om möjligt paketeras (delas upp i mindre bitar) för att göra det möjligt för även små och medelstora företag att vara med och konkurrera.

Organisation

  • Kommunens upphandlingar skall göras i enlighet med Lag 2007:1091 om offentlig upphandling (LOU), övrig lagstiftning på området och kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer. Vid konkurrensutsättning av kommunala verksamheter skall även kommunens konkurrenspolicy beaktas.
  • Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för all upphandlingsverksamhet i Sunne kommun och reglerar ansvar och befogenheter vid upphandling. Kommunstyrelsen ansvarar för samtliga ramavtal och utveckling av policy och riktlinjer.
  • Anita Lindgren, upphandlingsstrateg ansvarar under kommunstyrelsen enligt särskild delegationsordning för förvaltningsövergripande upphandlingar, ramavtal, avtalsuppföljning, stöd till förvaltningarna i deras upphandlingar, kompetensutveckling av kommunens upphandlingsverksamhet samt uppföljning och utveckling av policy, organisation och rutiner inom upphandlingsområdet.
  • Ansvaret för specifika upphandlingar är decentraliserat och finns hos respektive nämd.
  • Beslutsattestant inom varje nämd handlägger upphandlingar vid specifika köp med stöd från kommunens upphandlingsstrateg

 

Kontakt

Katarina Gip
Upphandlare
E-post: katarina.gip@sunne.se
Tel: 070-205 30 28
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Ekonomienheten, 686 80 Sunne

Länkar