Sidan innehåller en samlad presentation av e-tjänster och blanketter för våra verksamheter, så att du som medborgare, företagare eller förening kan utföra dina ärenden när det passar dig.

Författningssamling

Här hittar du våra viktigaste styrdokument.
Det är dokument som handlar om strategier, program och planer, policy och riktlinjer, taxor och avgifter och som utgör grunden för det kommunala arbetet.