På den här sidan hittar du svaren på de vanligaste frågorna som berör kommunens tekniska verksamheter som fastigheter, vatten, avlopp, gator och trafik.

Till höger hittar du information, viktiga dokument och länkar till webbsidor med mer Logga - snabba svar på vanliga frågorinformation.

Klicka på det alternativ som passar dig för att gå direkt till det område din fråga gäller. Fastigheter,  Gator och trafik, Vatten och avlopp, Avfall och återvinning

Gator och Trafik

 1. Jag ska göra en ansökan om bidrag för enskild utfart, hur får jag tag i blanketter?
  Under E-tjänster och blanketter, längst upp på sidan, når du kommunens e-tjänster och olika blanketter.
 2. Hur söker jag bidrag till enskilda vägar?
  Kommunen betalar ut bidrag till vägsamfälligheter för drift och underhåll av enskilda vägar enligt beslut av Trafikverket. Information och ansökningsblanketter finns på Trafikverkets webbplats. Har du frågor kan du kontakta tekniska kontoret.
 3. Vägen i mitt kvarter börjar bli dålig. Finns det några planer på att förbättra den?
  Om du har du frågor kring gator och trafik kan du kontakta tekniska enhetens expedition. Om du vill upplysa oss om något som inte något inte fungerar som det ska kan du göra en felanmälan i formuläret "Felanmälan till Tekniska"  för offentlig miljö, gator och trafik, vatten eller sophantering till. Du hittar en länk till den sidan högerspalten.
 4. Jag är har svårt att gå, hur söker jag tillstånd för att för att få parkera på handikapplats?
  Du ska lämna din ansökan till tekniska enheten. Beslutet fattas av vår handläggare utifrån bestämmelserna i Trafikförordningen. Om handläggaren beslutar att ansökan inte ska beviljas kan man överklaga beslutet till Länsstyrelsen.
 5. Vem ansvarar underhåll gator och vägar i kommunen?
  Tekniska enheten har ansvar för vägunderhåll på de allmänna och enskilda vägarna i kommunen. Väg 45 och genomfarten i Sunne är Trafikverket ansvarig för.
 6. Var anmäler jag om vägbelysningen inte fungerar?
  Du anmäler det till tekniska enhetens expedition. Du kan också använda dig av formuläret "Felanmälan till Tekniska" som det finns länk till i högerspalten. Gäller belysningen väg 45 och genomfarten i Sunne är det Trafikverket.
 7. Hur söker jag tillstånd för att få anordna något på offentliga platser?
  Det finns förslag till nya regler för torghandel ligger för beslut hos kommunens politiker. Vi ber dig därför vända dig till tekniska kontoret om du vill ansöka om tillgång till offentlig plats för särskilda ändamål.
 8. Jag vill prata om trafiksäkerhet med någon, vem vänder jag mig till då?
  Prata med vår GIS-ingenjör Anna-Carin Andersson, tel 0565-162 01.
 9. Varför förbjuder ni inte mopeder på gång- och cykelvägar?
  Mopeder är inte tillåtet att framföra på alla gång- och cykelvägar. Dessa gång- och cykelvägar är skyltade med "Ej moped". Övriga gång- och cykelvägar är mopeder tillåtna.

Fastigheter

 1. Vart vänder jag mig om jag söker bostad i Sunne?
  Kommunens fastigheter, tidigare "allmännyttan" förvaltas idag av ett kommunalt bostadsbolag, Sunne Bostads AB, gå till deras webbsida om du vill veta mera.
 2. Det är dålig lukt i skolan min dotter går i var gör jag?
  Kontakta fastighetsavdelningen så får de titta närmare på det.

Vatten och avlopp

 1. Jag ska ansökan om vatten- och avloppsanslutning, finns det blanketter till det?
  Ja, det finns i blankettförrådet i högerspalten.
 2. Hur ofta ska man läsa av vattenmätaren på sitt hus, eller gör ni det?
  Det sköts av den tekniska enheten. Du får en uppmaning en gång per år då du själv läser av och meddelar Tekniska enheten.
 3. Hur gör jag om jag vill ta prover på mitt vatten?
  Kontakta Miljöenheten så får du hjälp.

Avfall och återvinning 

 1. Jag vill ansöka om förlängt sophämtningsintervall. Hur gör jag?
  I blankettförrådet i högerspalten finner du blankett för att ansöka om det. Du kan också ansöka digitalt. Dels via e-tjänsteportalen, dels genom att fylla i dem direkt på den aktuella sidan är på sunne.se.
 2. Jag ska byta kyl, frys och diskmaskin och har hört att kommunen kan hämta de gamla vitvarorna hemma hos mig alldeles gratis. Är det verkligen sant? Vart vänder jag mig i så fall?
  Holmby Återvinningscentral tar kostnadsfritt emot vitvaror från hushåll, men du får själv transportera varorna till centralen.
 3. Jag är nyinflyttad och behöver göra mig av med allt packmaterial. Var finns det sop- och återvinningsstationer?
  Grovsopor kan du lämna på Holmby återvinningscentral. Det finns även elva återvinningsstationer i Sunne kommun. Klicka här så kan du se var de ligger.
 4. Vi ska campa i kommunen, var kan vi tömma latrinen från husvagnen?
  Du kan tömma den vid Holmby återvinningscentral.
 5. Jag bor på Brobyäng och undrar vilka dagar det är sophämtning?
  Hämtning sker enligt fastställd körplan en gång varannan vecka. Vill du se körturerna för sophämtningen klickar du på dokumentet i högermarginalen.
  Miljö- och byggnadssnämnden kan bevilja andra hämtningsintervall, var fjärde vecka eller två gånger per år. Du kan ansöka om det via blankett i blankettförrådet till höger, e-tjänstportalen eller direkt på aktuell sida på den här webbplatsen.
 6. Vilka öpppettider  är det vid återvinningscentralen?
  måndag - onsdag, fredag 7.00-15.45
  torsdag 7.00-17.45
  lördag 9.00-12.45
 7. Vad är det för regler för kompostering?
  De finns i renhållningsordningen på den här webbplatsen och på www.sopor.nu 
 8. Var klagar jag på återvinningsstationer?
  Det är entreprenören Förpacknings och tidningsinsamlingen, Fti, som sköter kommunens återvinningsstationer. Har du synpunkter på återvinningstationerna kan du klicka här för att komma till deras webbplats och kontaktformulär.
 9. Jag bor i Västra Ämtervik var ska jag kasta träavfall?
  Holmby är kommunens enda återvinningscentral och där är där alla i kommunen kan lämna sitt avfall.
 10. Var lämnar jag elavfall?
  Det lämnar du på Holmby återvinningscentral.
 11. Vi har spillolja, var kan vi göra oss av med det?
  Även det kan ni lämna på Holmby återvinningscentral.

Kontakt

Tekniska enheten
E-post: tekniskaenheten@sunne.se
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska 686 80 Sunne