Namn

Ingemyr Gunilla

Titel

kommunstyrelsens ordförande, allmänna utskottets ordförande, krisledningsnämndens ordförande, kommunfullmäktige

E-post

gunilla.ingemyr@sunne.se

Adress

1. Kanslienheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4

Mobiltelefon

070-181 43 98

Fax

0565-160 01