Anita Lindgren, upphandlingsstrateg ansvarar bland annat för förvaltningsövergripande upphandlingar, ramavtal, avtalsuppföljning och stöder förvaltningarna i deras upphandlingar.

 

Namn

Lindgren Anita

Titel

Upphandlingsstrateg

Telefon

0565-160 13

E-post

anita.lindgren@sunne.se

Till mer information

Läs mer om upphandling

Adress

1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4

Mobiltelefon

070-341 08 98
Anita Lindgren