På Trygghetscenter samverkar Sunne kommun och Polisen i Värmland för att ge Sunneborna en tryggare vardag. Det blir enklare att komma i kontakt med polis och kommunen när det handlar om säkerhet, ungdomars trygghet, tillståndsfrågor och räddningstjänst.

En tryggare vardag

Trygghetscenter vill ta reda på vad det är som oroar Sunneborna och aktivt arbeta för en tryggare vardag, ge service och finnas till hands för allmänheten när det gäller trygghetsfrågor.
Fler exempel på områden som behandlas av Trygghetscenter är frågor om unga och droger, att hjälpa och slussa vidare individer som behöver stöd och att begränsa och kontrollera tillgängligheten av alkohol bland unga och därigenom minska våldsbrottsligheten.

Trygghetscenter finns på Storgatan 45

Här kan du på vardagar träffa polisen Sten-Åke "Stisse" Skyllkvist och räddningschef Lennart Edvardsson. 

Brottsofferjouren

Onsdagar jämna veckor mellan kl 10 - 15 finns Brottsofferjouren Värmland på Trygghetscenter i Sunne . Då är du varmt välkommen att titta in och prata med oss. Läs mer om Brottsofferjouren här

Samarbete och samverkan

Kommunen och polisen arbetar ofta med samma frågor. Genom det nya samarbetet i Trygghetscenter minskar tiden avsevärt från att en fråga kommer, till att ett beslut tas.

Vi vill aktivera samverkan mellan grannar, med hyresvärdar och arbetsplatser, ordna trygghetsvandringar och kommunicera med alla Sunnebor om det som oroar, säger polisen Sten-Åke "Stisse" Skyllkvist, en av dem som jobbar på Trygghetscenter Sunne.

 

Trygghetscenter
Välkommen till Trygghetscenter

 

Kontakt

Kim Nygren
Säkerhetssamordnare
E-post: kim.nygren@sunne.se
Tel: 0565-163 60, 070-24 01 482
Besök: Brandstationen, Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 SUNNE

Välkommen att ta kontakt med oss på Trygghetscenter
Telefon: 0565-162 38
Vi finns på Storgatan 45, andra våningen och har öppet vardagar kl 9-12, 13-15.

Sten-Åke "Stisse" Skyllkvist, polis
tel 070-629 01 59
sten-ake.skyllkvist@polisen.se

Till kontaktinformation för

Lennart Edvardsson, räddningschef