Här kan du skicka in din felanmälan till Sunne Bostads AB. Observera att vid akuta ärenden eller fel som orsakar skada på egendom, fastighet och person ska du alltid ringa till vår jourtelefon 010-516 75 00.

Felanmälan i akuta fall

Vid akuta ärenden eller fel som orsakar skada på egendom, fastighet och person. Utryckning sker endast på akuta fel som inte kan vänta tills ordinarie arbetstid. Ring vår jourtelefon 010-516 75 00.

Låsöppning

  • Lås öppning på icke ordinarie arbetstid görs under förutsättning att man kan uppvisa legitimation. En kostnad på 1000 kr faktureras
  • Lås öppning på ordinarie arbetstid faktureras en kostnad på 300 kr. Uppvisande av legitimation krävs


Felanmälan i ej akuta ärenden

Vardagar gör du felanmälan på telefon 0565-179 66. Telefontid: klockan 09.30 - 11.30.

Du kan när som helst på dygnet skicka in din felanmälan via formuläret nedan eller eposta felanmalan@sunnebostad.se. Registrering av inkommande ärenden sker endast under kontorstid.

Kontraktsinnehavare:*Adress:*
Våning:E-post:
Felet anmält av:*Telefon:*
Felet gäller: 

 
Vill du att vi ringer före? *


Får vi gå in med huvudnyckel? *


Finns det husdjur i bostaden? * 


Beskrivning av felet: 
 
 

Felanmäla TV/bredband?

Felanmälan som gäller bredband eller TV hänvisas till Telia som är din leverantör.
Telia support 020-240 250.
Telia felsök/felanmälan.

Fungerar din brandvarnare?

Med en fungerande brandvarnare kan du förebygga bränder. Hyresvärden har ansvaret att det finns brandvarnare i lägenheten men ansvaret för skötsel och kontroll ligger hos hyresgästen.

Kontakt

Sunne Bostads AB
E-post: info@sunnebostad.se
Tel: 0565 - 160 00
Besök: Brårudsallén 8
Adress: Box 7, 686 21 Sunne