Fastighetsavdelningen

Sunne Bostads AB och kommunens fastighetsenhet har samordnats i nya lokaler på Brårudsallén 8, i Bråruds industriområde. 
Organisationsförändringen ska vara fullt genomförd den 1 januari 2018.

Telefon: 0565-160 00
Besöksadress: Brårudsallén 8
e-post: info@sunnebostad.se