Kommunens hälso- och sjukvård vänder sig till alla kommuninvånare som på grund av långvariga medicinska eller fysiska förhinder inte kan ta sig till sin vårdcentral.

Hälso- och sjukvård ges av sjuksköterskor, men kan också utföras av annan omvårdnadspersonal på uppdrag av dessa.

Kommunens sjuksköterskor arbetar på de särskilda boendena eller i geografiskt indelade enheter. Sjukvården bedrivs dygnet runt.

Till kommunrehabiliteringen kan du vända dig om du har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning. På rehabiliteringen arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster tillsammans för att du ska kunna bibehålla eller förbättra din förmåga till att leva ett så aktivt liv som möjligt.

Vi kan bli bättre

Har du idéer eller förslag på kvalitetsutveckling/kvalitetsarbete? Ta gärna kontakt med oss! Kontakuppgifter hittar du under rubriken Kontakt. Du kan också fylla i och skicka in vårt formulär för synpunkter och förslag:

Länk till webbsidan Lämna synpunkter och förslag

Kontakt

Ann-Katrin Nilsson
Verksamhetschef vård och omsorg, ansvarig krisgrupp
E-post: ann-katrin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-162 77, 070-675 76 90
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Vård och omsorg, 686 80 Sunne

Ulrika Johansson
Enhetschef
E-post: ulrika.johansson@sunne.se
Tel: 0565-162 86, 070-181 44 57
Besök: Bergvägen 8 Sunne
Adress: Postkod:44, 686 00 Sunne

Ulla Engström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
E-post: ulla.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 56, 070-343 77 22
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne

 

Dokument

Här kan du läsa om hur vi arbetar med patientsäkerhet

Patientsäkerhetsberättelse 2015

Bilaga till patientsäkerhetsberättelse