Konsumentrådgivningen ger dig som konsument förköpsrådgivning, förebyggande konsumentrådgivning och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösning. Rådgivningen är opartisk och gratis.

Sunne och Torsby kommuner köper en heltidstjänst av konsumentrådgivningen i Karlstad. Har du frågor eller behöver hjälp, kontakta konsumentrådgivningen  i Karlstads kommun.

Sunne kyrka

Konsumentrådgivning

Här får du råd och hjälp vid reklamationer och tvister som kan uppstå. Dina konsumentrådgivare har förköpsrådgivning och utför olika tester samt marknadsundersökningar och arbetar förebyggande genom information. Målet är att ge konsumenter makt och möjlighet att göra aktiva och medvetna val samt erbjuda ett högt konsumentskydd. 

Bra länkar som kan hjälpa dig som konsument hittar du till höger.

Kontakt

Konsumentrådgivare i Karlstad:
Ina Johansson
Jessica Fong
Jennie Rönnbäck
Elisabeth Eklo

Telefon: 054-540 46 90

Växeln 054-540 00 00

e-post till Konsumentrådgivningen

Besök
Samhällsbyggnadshuset
Gustaf Lovéns gata 30

Boka gärna ditt besök i förväg

Konsumentrådgivningen finns på Facebook