Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Överförmyndarnämnden
Anslaget sätts upp 16 maj och tas ned den 16 juni

Kommunfullmäktige 7 maj
Anslaget sätts upp 11 maj och tas ned 4 juni

Miljö- och bygglovsnämnden 23 april
Anslaget sätts upp 30 april och tas ned 22 maj

Kommunstyrelsen 24 april
Anslaget sätts upp 26 april och tas ned 18 maj

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelser och tillkännagivanden

Fler nyheter

Kungörelse

En kungörelse är ett gammalt formellt namn för att berätta, tillkännage något som många behöver få veta. Ordet används i officiella sammanhang och är rättsligt bindande.

Finns aktuella kungörelser visas de ovanför den här texten.