Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Mötet inleds med Allmänhetens frågestund då allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Kontakt

Anders Broman
kommunfullmäktige ordf
E-post: anders.broman@sunne.se
Tel: 070-359 83 50
Adress: Södra Ås 56, 686 96 Östra Ämtervik

Gunilla Nyström
Enhetschef kommunkansli
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Dokument

Här lägger vi ut föredragningslistan några dagar före mötet.

Länkar