Socialutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen.

Ledamöter i socialutskottet:
Åsa Olsson (M), ordförande
Gert Dahlberg (S), vice ordförande
Ola Persson (C)
Gustav Nilsson (S)
Eva Hallström (MP)

Ersättare: Gunilla Ingemyr (C), David Beattie (M), Agneta Carlsson (S), Tobias Eriksson (S), Lars-Gunnar Johnson (V)