I Sunne tätort tar vi inte ut några parkeringsavgifter. Vi använder oss istället av p-skiva. Den ska sättas väl synlig i bilens framruta när du parkerar på de parkeringsplatser och gator där det står angivet att p-skiva ska användas.

1 februari 2016 införs P-skiva i centrala Sunne

Inom Sunne tätort får du parkera på gata, väg, parkeringsplats eller annan allmän plats under högst 24 timmar i följd på vardagar, förutom dag före söndag och helgdag.

På en parkeringsplats får du bara parkera på de särskilt markerade uppställningsplatserna.

Om du parkerar på en plats där det står särskilda bestämmelser om uppställningssätt, tidsbegränsning eller användning av parkeringsskiva (p-skiva) är det dessa särskilda bestämmelser som du ska följa.

Användning av p-skiva

P-skivan har införts enligt önskemål från centrumföreningen mitt•sunne och ska bidra till att färre parkerar heldagar på butiksnära parkeringsplatser. Vi vill att så många som möjligt ska få tillgång till de mest centrala parkeringsplatserna.

Om du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad behöver du inte använda p-skivan. Se vidare i menyn under Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.  

P-skivor finns att hämta gratis i receptionen på kommunhuset, på Sunne bibliotek och i flera butiker i centrum. De finns också i Turistbyrån på Kolsnäs.

Vilken p-skiva som helst kan användas. Det behöver inte vara just den som Sunne kommun har tagit fram.

Följande parkeringstider gäller i centrum: (se karta under rubriken Dokument)

1 timme: gäller för gatuparkering i centrum, till exempel på Kvarngatan

2 timmar: parkeringen intill Lagerlöfsparken och Hotell Nilsson-tomten

4 timmar: Stora torget, parkeringen strax söder om torget, parkeringen på Långgatan

24 timmar: Kotorget, parkeringen invid järnvägsstationen, parkeringen Järnvägsgatan/Parkgatan, Nytorget

7 dygn: Parkgatan

Totalvikt över 3,5 ton

På gata eller väg får lastbil eller buss med en totalvikt över 3,5 ton inte parkeras utanför särskilt anordnad parkeringsplats under längre tid än två timmar i följd.

Kontakt

Sunne kommun, tel 0565-160 00

Länkar