Vi uppskattar att du hör av dig och berättar för oss när något inte fungerar som det ska. Med formuläret nedan kan du rapportera in en felanmälan för offentlig miljö, gator och trafik, vatten eller sophantering till Tekniska enheten.

Med din felanmälan hjälper du oss så att vi snabbare kan åtgärda fel och brister. Använd formuläret nedan, då är du garanterad att den blir läst redan samma arbetsdag. Vårt enda obligatoriska fält är textrutan där du beskriver ditt ärende och berättar var felet finns.

Min anmälan gäller 
Gator, trafik, Offentlig miljö


Problem med vatten
Sopor

ÅtervinningsstationDet är entreprenören Fti som har ansvar för återvinningsstationerna i Sunne kommun. Kontaktinformation finns i högerspalten för anmälan om det är skräpigt eller fullt på någon av dem.
 
 Var gärna så detaljerad som möjligt när du beskriver ditt ärende. Ange till exempel vilken anläggning, gata eller liknande det gäller och var på platsen felet finns, så kan vi hjälpa dig snabbare.
Obligatoriskt fält: Beskriv ditt ärende och ange platsen där felet finns
Dina kontaktuppgifterLämna dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig om vi behöver mer information. Vi kommer inte att använda dina kontaktuppgifter på något annat sätt än att återkoppla till dig.
Ditt namn
Telefonnummer
E-postadress
 

Kontakt

Vid brådskande situationer ring direkt till Tekniska:
Jourtid tekniska tel: 070-677 10 61 (i andra hand 0746-29 60 89)

Vid akut kris eller olycka ska du genast ringa 112.
Du kopplas då direkt till larmcentralen som larmar polis, ambulans eller brandkår.

Återvinningsstation

Det är inte Tekniska enheten som ansvarar för återvinningsstationerna. Är det skräpigt eller fullt på någon återvinningsstation så ber vi dig att kontakta entreprenören Fti.  Formulär och kontaktuppgifter till Fti hittar du här