Planförslaget innebär att Allégården kan byggas ut med 30-40 lägenheter fördelat på 4 våningar. Fram till 11 maj finns möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnation av Allégården. Planförslaget tillåter en tillbyggnad med möjlighet till 30-40 nya lägenheter fördelat på 4 våningar. Planområdet omfattar  fastigheterna Skäggeberg 12:11, 12:12 och del av 1:315 och avgränsas i öster av Långgatan och bebyggelse längs Långgatan, i norr av Brobygatan, i väster av Allégatan och i söder av Sunne Bostads ABs kontorslokaler. Planförslaget bedöms vara förenligt med den fördjupade översiksplanen för Sunne tätort.


Illustration av möjlig utbyggnation i enlighet med planförslag

Du har nu möjlighet att framföra synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingarna finns i högerspalten under "Dokument", handlingarna finns även tillgängliga under tiden 18 april– 11 maj 2017 i följande lokaler:

- Miljö, plan och bygg, Kvarngatan 6, Sunne, mån-tors 08-12 och 13-16, fred 8-12 och 13-15 (stängt 1 maj)

- Biblioteket, Sunne, mån - fre 10.00 - 18.00, lör 11.00 - 14.00 (stängt 1 maj)

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 11 maj 2017 till Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne eller via e-post till kommunstyrelsen@sunne.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att upphäva tomtindelningen.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne

Johanna Bergsman
Plan o exploateringsingenjör
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne